Ο Ν.Ο.Λίμνης διοργανώνει κάθε χρόνο, σε συνεργασία με τις οικίες Ομοσπονδίες, διασυλλογικούς ή περιφερειακούς αγώνες  για τα αθλήματα που καλλιεργεί. Επισυνάπτεται το αγωνιστικό πρόγραμμα για το 2021 , καθώς και οι προκηρύξεις των αγώνων.