Ιστιοπλοΐα τριγώνου

Κατηγορίες σκαφών
• Optimist : απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 7 έως 15 ετών (εφόσον γνωρίζουν κολύμπι)
• Laser : απευθύνεται σε ηλικίες από 13 ετών και άνω.

Τμήματα
Α. Ακαδημίες  ιστιοπλοΐας  τριγώνου OPTIMIST-LASER

Β. Αγωνιστικό τμήμα  ιστιοπλοΐας  τριγώνου OPTIMIST–LASER