ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

Η  Ιστιοπλοΐα Α/Θ απευθύνεται από ηλικία  18 ετών και άνω.

Τμήματα

Α. Σχολή ιστιοπλοΐας Α/Θ : αφορά  την απόκτηση Διπλώματος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης το οποίο επιτρέπει τη διακυβέρνηση ιστιοφόρου σκάφους μέχρι 20 μέτρων κατόπιν  ενός προγράμματος εκπαίδευσης  συνολικά 70  ωρών, που περιλαμβάνει  20 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 50 ώρες πρακτικής εξάσκησης σε ιστιοφόρο σκάφος  .

Β. Αγωνιστική Ιστιοπλοΐα Α/Θ ασχολούνται ιστιοπλόοι  που προέρχονται από την ιστιοπλοΐα  Τριγώνου,καθώς επίσης οποιοσδήποτε αγαπά τη θάλασσα και στην ιστιοπλοΐα  και επιθυμεί να ασχοληθεί με τους αγώνες Α/Θ.  Για τη συμμετοχή σε αγώνες Α/Θ η έκδοση αθλητικής ταυτότητα Ανοικτής Θαλάσσης  της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας  είναι υποχρεωτική . Ο  Όμιλό μας έχει τη δυνατότητα έκδοσης ταυτοτήτων  Α/Θ.