Ο Ν.Ο.Λίμνης διοργανώνει για το 2022 τρεις αγώνες Ανοιχτής Θάλασσας σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα αγώνων με πρώτο αγώνα το Σάββατο 02/07/2022.

                             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2022

α/α Ημερομηνία Ονομασία
Αγώνα
Ώρα
Εκκίνησης
Διαδρομή Απόσταση
1 Σαβ. 02/07/22 ΑΦΑΝΗΣ ΝΑΥΤΗΣ 15:00 ΛΙΜΝΗ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ –ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ -ΛΙΜΝΗ 17ΝΜ
2 Σαβ.16/07/22 ΑΤΑΛΑΝΤΗ Ι 15.00 ΛΙΜΝΗ-ΑΤΑΛΑΝΤΗ 16 ΝΜ
3 Σαβ. 08/10/22 ΕΛΥΜΝΙΟΝ 14.30 ΛΙΜΝΗ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ -ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ -ΛΙΜΝΗ 17ΝΜ

Ενημερωθείτε με την προκήρυξη των αγώνων για τις  λεπτομέρειες,  πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α/Θ 2022